Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta
Upravljavec
Ta spletna stran (www.igbgroup.si) je last podjetja IGB d.o.o., ki to spletno mesto tudi upravlja: IGB d.o.o., Kolodvorska cesta 64, 4260 Bled, Davčna številka SI 88809412 (v nadaljevanju: upravljavec). 
V podjetju IGB d.o.o se zavedamo pomembnosti varstva osebnih podatkov, zato bomo v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov EU (GDPR) z osebnimi podatki ravnali odgovorno in spoštljivo.

Splošno
Vsebine, objavljene na spletnem mestu, je dovoljeno reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez dovoljenja podjetja IGB d.o.o.
Po svojih najboljših močeh se trudimo, da na spletnem mestu objavljamo le prave in posodobljene podatke, vendar ne moremo zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov. Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij, objavljenih na tem spletnem mestu, ali začasnega nedelovanja spletnega mesta.
IGB   d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe vseh podatkov, ki so objavljeni na tem spletnem mestu.
Z uporabo tega spletnega mesta obiskovalec potrjuje, da sprejema navedene pogoje in z njimi soglaša.

Varstvo podatkov
(1) Osebni podatki
Zavedamo se, da je zasebnost obiskovalcev našega spletnega mesta zelo pomembna. Zato bodo vsi podatki, ki jih pridobimo na spletnem mestu (spletni obrazec), uporabljeni izključno v namene, za katere so bili pridobljeni. 

(2) Hramba podatkov 
Osebni podatki, ki jih pridobimo na podlagi vašega izrecnega soglasja, so shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka). Zbirke so ustrezno tehnično zavarovane, dostop do njih imajo le pooblaščeni.
Osebni podatki, ki nam jih posredujete digitalno (spletni obrazec), se shranjujejo na strežnikih znotraj podjetja oz. pri partnerjih, s katerimi imamo sklenjene pogodbe. 
Podjetje Jezeršek gostinstvo sodeluje z vodilnimi ponudniki orodij za obdelavo podatkov, ki so skladni z uredbo GDPR.
Zbrane osebne podatke, ki spadajo pod uredbo GDPR, hranimo še do 30 dni od trenutka, ko nam sporočite, da ne soglašate več s hranjenjem in obdelavo osebnih podatkov. 
Če bomo želeli zbrane osebne podatke obdelovati za drug namen, kot so bili prvotno zbrani, bomo posamezniku pred nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili vse potrebne informacije in v tem primeru prosili za novo soglasje. 
Vse osebne podatke bomo hranili v tajnosti. 

(3) Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov
Vaše osebne podatke zbiramo, jih upravljamo in obdelujemo le za zakonsko določene namene ali na podlagi vašega izrecnega soglasja.
Osebni podatki, ki jih potrebujemo zaradi zakonsko (ali pogodbeno) določenih namenov, so na primer: 
podatki za namene obveščanja;podatki za izvedbo naročila catering storitve;podatki za izvedbo gostinskih storitev (npr. rezervacije); podatki na podlagi prejetega povpraševanja (Pišite nam);
Osebni podatki, ki jih potrebujemo za druge namene, za katere je potrebno soglasje posameznika, so na primer:
IP-naslov odobritve uporabe piškotkov na spletni strani (več: www.igbgroup.si/si/piskotki); podatki ob prijavi na elektronske novice (elektronski naslov);podatki ob prijavi na prosta delovna mesta (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, datum rojstva);podatki ob povpraševanju (imen in priimek, telefonska številka, elektronski naslov);podatki ob rezervaciji za vnovčenje turističnega bon (ime in priimek, telefonska številka, elektronski naslov, EMŠO).
Podatki, zbrani s soglasjem, so namenjeni predvsem komunikaciji s posamezniki, in sicer z namenom obveščanja o novi ponudbi.
Zavezujemo se, da pridobljenih osebnih podatkov ne bomo posredovali tretji osebi brez vaše predhodne privolitve.

(4) Uporaba osebnih podatkov 
Zbiramo in obdelujemo le osebne podatke, ki jih potrebujemo zaradi izvajanja storitev ali ki jih določa zakon oz. sklenjena pogodba oz. tiste, za katere ste dali izrecno soglasje. Taki osebni podatki so npr.: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, datum rojstva, EMŠO. 
Vaše podatke za namene obveščanja po elektronski pošti uporabimo šele po vašem predhodnem soglasju ali na podlagi zakonitega interesa. Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo: naslov elektronske pošte (obvezno), ime (opcijsko), priimek (opcijsko).
Namen obveščanja po elektronski pošti:
obveščanje o prejetem naročilu, obveščanje o rezervaciji, 
Povratne informacije so potrebne in v veliko pomoč pri zagotavljanju kakovostnih storitev. Ker si občasno in ob stikih z uporabniki želimo pridobiti relevantne informacije o zadovoljstvu s storitvijo, po njeni izvedbi pošljemo vabilo k izpolnitvi vprašalnika oz. k podaji povratnih informacij. Izpolnjevanje anket je prostovoljno in zanjo ni treba pridobiti soglasja uporabnika. 


(5) Preklic soglasja
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko prekličete kadar koli. Prekličete lahko pravico za posamezen namen ali za vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali. 
Dano soglasje lahko prekličete:
s klikom na povezavo na »unsubscribe from this list«, ki je na koncu vsakega elektronskega sporočila, ki ga prejmete od nas; z odgovorom na elektronsko sporočilo;z elektronskim sporočilom na info@igbgroup.si, zadeva: Odjava. 
Če boste preklicali soglasje za zbiranje ali obdelavo osebnih podatkov, bodo vsi zbrani osebni podatki, na katere se bo nanašala zahteva za izbris, izbrisani ali izvzeti iz samodejne obdelave.
Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko določene namene.

(6) Pravice posameznika
Vsak posameznik, prejemnik sporočila, lahko za svoje podatke kadar koli zahteva:
vpogled,ugovor,popravek,popoln izbris/pozabo,prenosljivost, omejitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.
Zahteve za informiranje, izbris in popravek lahko pošljete na naslov info@igbgroup.si. 
Vse zahteve, ki jih bomo prejeli od uporabnika, bomo obravnavali v skladu z internim pravilnikom podjetja IGB D.O.O.

(7) Varstvo podatkov
Za zaščito vaših podatkov smo sprejeli tehnične in organizacijske ukrepe. Naše metode in varnostne ukrepe redno prilagajamo najnovejšim standardom in sodobnim tehnologijam. 
Če bi bilo varstvo vaših osebnih podatkov ogroženo in če bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.
Če bi bilo varstvo vaših osebnih podatkov ogroženo , bomo brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.

(8) Pravica do pritožbe
Če menite, da smo vam kakor koli kršili pravice z naslova varstva osebnih podatkov, lahko kadar koli podate zahtevek za pojasnilo podjetju Jezeršek gostinstvo ali nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si. 
(9) Pomembne informacije
Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo in tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).
Storili bomo vse, kar je v naši moči, da vam pomagamo pri uveljavljanju vaših pravic. 
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na:
IGB d.o.o. Kolodvorska cesta 64, 4260 Bled
T: 040 234 950 E: info@igbgroup.si www.igbgroup.si 
Veljavnost politike zasebnosti  Velja od 01.03. 2023.
Išči